Online zias
Jaunkais Db ()
Db arhvs (1644)
Redakcijas viedoklis
Mans viedoklis
Latvij
Vrtspapri
Finanses
Bve un interjers
Reklmas bizness
ovakar brvs
Mekltjs


Kam svtki, kam mieles
Hanzas dienas ir pagjuas, bet t ar nekuva saprotams, kpc o amatnieku svtku d viu koliem - Latvijas darba cilvkiem - veselu darba nedu ik rtus bija jnkst sastrgumos. Vai tiem ceturtdienas vakar pris stundu ilguais paskums 11. novembra krastmal bija lielo sastrgumu un daudzo cea negadjumu vrts, lai visu nedu (pie kam bez iepriekjas brdinanas) slgtu satiksmi vien no Rgas galvenajm ielm?
Nodoku atlaides btu stimuls ar zintnei
Attstto valstu ekonomiskais uzplaukums balsts galvenokrt uz zintnes un tehnoloiju izmantoanu. Tpc zintnes un ptniecbas (ZP) sfra saem ievrojamu valsts atbalstu visdadkajs forms, tai skait tieu valsts struktru piedalanos zintnisko ptjumu organizan un finansan.
Augstskola saem 250 000 eiro
Nordic Investment Bank direktoru padome par godu bankas 25 gadu jubilejai nolmusi veikt divus dvinjumus - Rgas ekonomikas augstskolai Latvij un Ziemevalstu centram (Nordic Center) ujork.
Komercbankai Baltikums izsniegta darbbas licenceLatvijas Bankas (LB) valde piektdien piema lmumu izsniegt licenci komercbankas Baltikums darbbai, inform LB preses dienests.
Latvijas Dzelzce prvadjis par 1,56 milj. tonnm vairk
VAS Latvijas dzelzce (LDz) gada piecos mneos prvadjis 16,717 milj. tonnu kravu, kas ir par 9,9 % vairk nek pagju gada pirmajos piecos mneos, kad tika prvadti 15,209 milj. tonnu kravu, - inform LDz sabiedrisko attiecbu daa.
Inflcija pieauga par 1 %
Vidjais patria cenu lmenis 2001. gada maij, saldzinot ar aprli, pieauga par 1,0 %. Precm cenas cls par 1,2 , bet pakalpojumiem - par 0,5 %, liecina Centrls statistikas prvaldes dati (CSP).
Baltcom TV 2002. gad vartu ieviest ciparu TV
Latvijas lielkais kabetelevzijas operators Baltcom TV jau 2002. gad vartu skt komercili piedvt ciparu kabetelevzijas pakalpojumus abonentiem, kas pieslgti Baltcom TV optiskajam tklam - t, atbildot uz Db jautjumu, teica Baltcom TV prezidents Pteris midre.
SIA Tapeks atklj jauno bvmaterilu vairumtirdzniecbas noliktavu un biroju
Bvmaterilu vairumtirgotjs SIA Tapeks pagjuaj ned atklja savas jauns noliktavu un biroja telpas vairk nek 5 000 kvadrtmetru kopplatb.
Tirgus apgrozjums jau prsniedzis 8 milj. Ls
gada pirmaj ceturksn reklmas tirgus apgrozjums bija 8.2 milj. Ls,kas saldzinjum ar attiecgo laika periodu prn ir par 34.4 % vair, liecina BMF Gallup Media apkopotie dati.
Mediji mekl tuvku ceu pie patrtja
Tirgus fragmentcija, mrauditorijas padziinta analze, mediju skaita pieaugums un reklmas kontakta kvalittes nozmes nopietns izvrtjums - ts ir tendences, kas raksturo mediju tirgus attstbu.

Saturs 1995-2019Izdevniecba "Dienas bizness", SIA
Visas tiesbas paturtas


Meklana laikrakst
Laikraksta arhvs