Online zias
Jaunkais Db ()
Db arhvs (1644)
Redakcijas viedoklis
Mans viedoklis
Latvij
Vrtspapri
Finanses
Bve un interjers
Reklmas bizness
ovakar brvs
Mekltjs


OPEC nemaina ieguves kvotas
Pagjuaj ned nozmgkais notikums bija Irkas strda ar ANO kulmincija, k rezultt Irka pazioja par naftas eksporta prtraukanu. Vn notikuaj OPEC sanksm tika pieemts lmums nemaint jlnaftas ieguves kvotas. Divs iepriekjs tikans reizs OPEC samazinja ieguves kvotas kopum par 2.5 milj. barelu dien.
Starpbanku likmes negaidti kpj
Pagjned naudas tirgus likmes negaidti kpa.

Saturs 1995-2019Izdevniecba "Dienas bizness", SIA
Visas tiesbas paturtas


Meklana laikrakst
Laikraksta arhvs