Online zias
Jaunkais Db ()
Db arhvs (1644)
Redakcijas viedoklis
Mans viedoklis
Latvij
Vrtspapri
Finanses
Bve un interjers
Reklmas bizness
ovakar brvs
Mekltjs


Skaidros par regulatoriem
Rko akciju
Augstskola saem 250 000 eiro
Nordic Investment Bank direktoru padome par godu bankas 25 gadu jubilejai nolmusi veikt divus dvinjumus - Rgas ekonomikas augstskolai Latvij un Ziemevalstu centram (Nordic Center) ujork.
ANO: ekonomiskajiem grupjumiem - liela ietekme lmumu pieeman
ANO Attstbas programmas krtj Prskata par tautas attstbu 2000/2001 autori, aptaujtot iedzvotjus un Saeimas deputtus, ir vienisprtis, ka galvenie politiskie lmji Latvij ir valdba, Saeima, biznesa grupjumu un politisko partiju lderi, pozcijas partijas un pelkie kardinli.
Rko forumu par Prtikas plnu
AB ogad nopelna 2,2 miljonus Ls
Grozs Rgas budetu
Komercbankai Baltikums izsniegta darbbas licenceLatvijas Bankas (LB) valde piektdien piema lmumu izsniegt licenci komercbankas Baltikums darbbai, inform LB preses dienests.
Latvijas Dzelzce prvadjis par 1,56 milj. tonnm vairk
VAS Latvijas dzelzce (LDz) gada piecos mneos prvadjis 16,717 milj. tonnu kravu, kas ir par 9,9 % vairk nek pagju gada pirmajos piecos mneos, kad tika prvadti 15,209 milj. tonnu kravu, - inform LDz sabiedrisko attiecbu daa.
Doma laukumu iznoms trs firmm
Izstrds mrprogrammu
Inflcija pieauga par 1 %
Vidjais patria cenu lmenis 2001. gada maij, saldzinot ar aprli, pieauga par 1,0 %. Precm cenas cls par 1,2 , bet pakalpojumiem - par 0,5 %, liecina Centrls statistikas prvaldes dati (CSP).
Jras robelgumu ar Lietuvu vartu ratifict ruden
Latvijas un Lietuvas jras robelgums Saeim, iespjams, netiks ratificts ldz Saeimas vasaras brvdienm, bet gan ruden, urnlistiem pazioja rlietu ministrijas (M) valsts sekretrs Mris Rieksti, aicinot diskusiju par robelgumu balstt uz faktiem.
Jmaina noteikumi
Prieklikumi LK privatizcijai
Baltcom TV 2002. gad vartu ieviest ciparu TV
Latvijas lielkais kabetelevzijas operators Baltcom TV jau 2002. gad vartu skt komercili piedvt ciparu kabetelevzijas pakalpojumus abonentiem, kas pieslgti Baltcom TV optiskajam tklam - t, atbildot uz Db jautjumu, teica Baltcom TV prezidents Pteris midre.
Veidos jaunu ministriju
Jkompens zaudjumi
Tiksies Latvijas un Somijas uzmji
12. jnij Vidzemes augstskol (ViA) Valmier paredzta Latvijas un Somijas uzmju tikans, kuras mris ir veicint abu valstu uzmju sadarbbu, apakuzmju darbbu, raoanu un eksportu.
Trils noprk gaas kombintu
Kopgs trisma informcijas centrs
Pieem prasbas kosmtikai
Valstij piederoos 8 % LG akciju izsols
Privatizcijas aentras (PA) padome nolmusi, ka valstij piederoos 8 procentus AS Latvijas gze (LG) akciju (mnus divas akcijas) jprdod specil izsol Rgas fondu bir par naudu.

Saturs 1995-2019Izdevniecba "Dienas bizness", SIA
Visas tiesbas paturtas


Meklana laikrakst
Laikraksta arhvs